mgm美高梅官网,美高梅平台

凌源市人民代表大会公告【2020】第一号

文章来源:凌源市 作者: 发布时间:2020-07-24 10:37:12

凌源市第七届人民代表大会第四次会议于2020年7月10日补选王志刚为凌源市人民政府市长。

现予公告。

 

                    凌源市第七届人民代表大会第四次会议主席团

                              二○二○年七月十日